YMCA Leusden 062
YMCA vertrekt na meer dan 95 jaar

De YMCA gaat het Landgoed na ruim 95 jaar verlaten. Dit betreuren we bijzonder. In 2018 bereikte de YMCA overeenstemming met het Landgoed over de verhuizing van hun kamplocatie van het noordelijk deel van het Landgoed naar het Henschotermeer. Reden hiervoor was dat de natuur op de huidige locatie toen al steeds meer onder druk kwam te staan door de toename van het aantal kinderkampen en de daarbij behorende reuring. Het Landgoed heeft destijds bewust gekozen voor het behoud en het veiligstellen van de natuurwaarden in dit gebied. De ontwikkelplannen nabij het Henschotermeer leken een win-win oplossing voor alle partijen: de YMCA en de natuur op het Landgoed. 

Helaas deden de aanwezigheid van een dassenburcht en het almaar uitblijven van toestemming voor de voorgenomen verhuizing de plannen de das om. Met dankbaarheid kijken wij terug op een bijzondere, langjarige samenwerking. Wij wensen de medewerkers en vrijwilligers van de YMCA alle succes toe met het vinden van een nieuwe locatie en met het voortzetten van hun belangrijke werk. 

Parkeerplaats Dodeweg lowres
Herinrichting parkeerplaats 'Zuid-Nimmerdor' in Leusden

De herinrichting van de parkeerplaats aan de Dodeweg in Leusden met de fietsbrug naar Amersfoort is jarenlang onderwerp van gesprek geweest tussen de gemeente Leusden en het Landgoed. Het lijkt erop dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg deze keer wel zal worden verleend. De verwachting is dat er begin 2024 gestart zal worden met de aanleg, onder de voorwaarde dat de noodzakelijke omgevingsvergunning ook daadwerkelijk zal worden verleend.

Kaart lanenherstel Den Treek Henschoten 2023
Onderhoud aan diverse lanen op het Landgoed

Den Treek-Henschoten kent kilometers aan statige lanen. Ook lanen hebben niet het eeuwige leven. Maar we kunnen ze wel verjongen zodat de volgende generaties er weer van kunnen genieten. Dat is wat er gebeurt op landgoed Den Treek-Henschoten. Beheerder Martin Nolsen en zijn team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers voeren elk jaar een deel van het lanenherstelplan uit, dat in samenwerking met de provincie Utrecht is gemaakt. Een flinke opgave, die in de herfst van 2023 wordt voortgezet. 

Het kaartje geeft aan welke lanen dit jaar zullen worden onderhouden en gekapt waar dat noodzakelijk is. Vooraf is ecologische onderzoek gedaan in het kader van de Wet Natuurbescherming, waarbij tevens gekeken is naar de vleermuizenpopulatie in deze lanen. Bomen met holtes en spleten blijven dan ook staan als overwinteringslocatie voor de vleermuizen. Beheerder Martin Nolsen gaf een interview aan het AD over het lanenherstel, dat via onderstaande button te lezen is.

Werkzaamheden in het Mollebos in Driebergen

In 2023 kocht Den Treek-Henschoten het dertig hectare tellende Mollebos in Driebergen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit bosgebied ligt tussen de Baden Powelllaan en de Hydeparklaan in Driebergen en grenst aan landgoed ’t Heihuis, dat eveneens eigendom van het landgoed is. 

Het bos blijft openbaar toegankelijk voor bezoekers. Daarom wordt er in de herfst en winter onderhoud gepleegd aan de bossen en de paden. Er wordt een hekwerk geplaats om een hondenlosloopgebied (op de paden) af te schermen van het overige gedeelte waar honden uitsluitend aangelijnd mogen lopen. De grenzen van het gebied worden gemarkeerd met Treeker slagbomen. De bomen boven de paden worden gecontroleerd op veiligheid en waar nodig opgesnoeid. En in de bossen zal in de winter van 2023 op 2024 onderhoud plaatsvinden aan de bomen.

Wij vragen uw begrip voor de werkzaamheden en voor het mogelijk tijdelijk moeilijker toegankelijk zijn van paden. Na afloop van de werkzaamheden worden de paden weer hersteld.

Treeker MTB-vignetten te koop in de webshop: voor een kalenderjaar en een dag 

Voor het mountainbiken op Den Treek-Henschoten is een Treeker MTB-vignet verplicht. Met dit vignet helpt u mee aan het onderhoud van de mountainbikeroute en van de natuur waar u doorheen fietst. In het overgangsjaar 2023 was er een vignet voor driekwart jaar te koop. Vanaf 2024 is het Treeker MTB vignet geldig voor een kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december en kost € 25,00. Een dagkaart kost € 5,00. 

Wanneer u een vignet voor een dag koopt, doe dit dan op de dag dat u het vignet ook gaat gebruiken. De datum op de factuur die u ontvangt, is meteen de datum waarop het vignet geldig is.
Heeft u een vignet voor een kalenderjaar besteld? Dan krijgt u dit vignet toegestuurd op het door u opgegeven postadres. Plaats dit vignet duidelijk zichtbaar op uw fiets of helm. Dat vereenvoudigt het toezicht door de toezichthouders van het landgoed. Tevens dient u zich te kunnen legitimeren. Zolang u het jaarvignet nog niet heeft ontvangen, kunt u de factuur van uw bestelling tonen als de toezichthouder daarom vraagt. 

Koop een Treeker MTB Vignet
Banner KERST nieuwsbrief december 2023
December-editie van de nieuwsbrief 'LandgoedFlitsen' is verschenen

In de december-editie van de LandgoedFlitsen onder meer aandacht voor het vertrek van de YMCA van het Landgoed en voor de werkzaamheden in het Mollebos en op 't Heihuis. 

Wilt u de nieuwsbrief van het Landgoed ook in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan via onderstaande aanmeldbutton. De LandgoedFlitsen verschijnen drie tot vier keer per jaar.

Houd uw hond ALTIJD aan de lijn | respecteer de rust van het wild 

Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren. Ook op Den Treek-Henschoten. Deze kalveren en hun ouders zijn weerloos tegen loslopende honden. Er vallen (buiten uw zicht) meer slachtoffers dan u denkt. Houd uw hond dus ALTIJD aangelijnd! Eigenaren van loslopende honden riskeren een boete.

Ziet u een reekalfje? De moeder is bijna altijd waakzaam in de buurt. Maar ze zal het kalfje verstoten als u het aanraakt. Geniet op afstand van uw ontmoeting met een ree. Maar bescherm ze door hun rust te respecteren en op afstand te blijven.

Wolf Den Treek

Respecteer de wolf | houd uw hond ALTIJD aan de lijn

Al sinds jaar en dag dient uw hond op Den Treek-Henschoten altijd en overal aangelijnd te zijn ter bescherming van het wild, van de natuur en de veiligheid van alle andere bezoekers op het landgoed. Hierop wordt gehandhaafd, dat betekent dat bij een overtreding een waarschuwing wordt gegeven of een bekeuring wordt uitgeschreven door de toezichthouders.

In de provincie Utrecht, dus ook op Den Treek-Henschoten, is de wolf inmiddels gesignaleerd. Wij vragen u om de aanwezigheid van de wolf te respecteren en er niet actief naar op zoek te gaan. Als u een wolf ziet, neem dan langzaam afstand. Als de wolf te dichtbij komt, verhef dan uw stem en maak gebaren. Loop de wolf niet achterna, ook niet voor een foto of filmpje en voer de wolf niet. Via het contactformulier op de website kunt u uw waarneming melden bij het Landgoed. Vermeld daar dan ook zo nauwkeurig mogelijk de locatie bij. Dank u wel. 

MTB 2023

Treeker MTB-routes alleen bestemd voor MTB'ers

In toenemende mate ontvangt het landgoed klachten van MTB'ers over wandelaars en hardlopers die op de MTB-paden lopen. Daarom wijzen we wandelaars en hardlopers nogmaals op de gedragsregels, voor ieders veiligheid: wandelaars en hardlopers kunnen terecht op wandelpaden en dus niet op MTB-paden. Denkt u ook aan de coronabasisregels? Deze gelden ook op het landgoed. 

Bekijk de gedragsregels

Hout kappen en kopen op het landgoed

Wekelijks melden zich nieuwe particuliere houthakkers bij de beheerder met de vraag of zij hout kunnen kappen op en afnemen van het landgoed. Helaas is dit niet meer mogelijk. De groep van vaste 'afnemers' is vol en er is nauwelijks verloop in deze groep. Het is vanzelfsprekend niet toegestaan om zonder toestemming van de beheerder 'op eigen houtje' hout uit het bos te halen. 

'Ode aan de Natuur' | natuurfilm over de flora en fauna op het landgoed

In de natuurfilm 'Ode aan de Natuur' kunt u kennis maken met de biodiversiteit op het landgoed. Allerlei flora en fauna komen in beeld, afgewisseld met interviews met ecoloog Wim Knol, toezichthouder Henk Ketelaar en beheerder Martin Nolsen.

Naar de film 'Ode aan de Natuur'
DTH Schilderij uitzicht Pyramide CMYK kopie

Treeker Jaarbericht 2022 | digitale download

Het beheer van een landgoed is één en al dynamiek. Geen dag is hetzelfde. Daarom geeft het landgoed jaarlijks een jaarbericht uit in de vorm van een magazine, waarin een deel van die dynamiek te vinden is. Voor een breed publiek en voor de eigen achterban van familieleden. Het jaarbericht over 2022 is digitaal te downloaden via onderstaande link. 

Download het Jaarbericht 2022

Leusder oerbos stierf rond 12.750 jaar geleden als gevolg van abrupte klimaatverandering

Op 3 november jl. presenteerde een team van wetenschappers de resultaten van het jaarringonderzoek van 167 bomen die in 2016 tevoorschijn kwamen bij een natuurontwikkelingsproject op Landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden. De vondst van dit ca. dertienduizend jaar oude oerbos kreeg in maart 2017 veel aandacht in de media, omdat het hier een voor Nederland unieke vondst betreft. De studie van de dennen past binnen het onderzoek naar klimaatverandering in het laatste deel van de laatste ijstijd (14.700 tot 11.700 jaar geleden). Deze uitzonderlijke periode vormt voor klimaatonderzoekers een laboratorium voor de bestudering van de effecten van klimaatverandering in onze tijd.

De gevonden bomen, 165 dennen en 2 berken, maken deel uit van twee verschillende bosbestanden die op verschillende momenten groeiden. Natuurwetenschappelijk onderzoek (14C-methode) maakt het mogelijk om de beide reeksen zeer nauwkeurig te dateren. De oudste reeks leefde tussen ca 13.475 en 13.390 jaar geleden en de jongste tussen 12.995 en 12.745 jaar geleden. 

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en artikel Leusder Krant

Een vergelijking met temperatuurgegevens voor deze periode - gebaseerd op onderzoek van Groenlandse ijskernen - maakt duidelijk dat de lokale bosontwikkeling te verklaren is uit relatief snelle processen van opwarming en afkoeling. De ondergang van het Leusder oerbos kan eenduidig in verband worden gebracht met een zeer abrupte daling in de temperatuur rond 12.850 jaar geleden, het begin van de zogeheten Younger Dryas climate event.

Het onderzoek geeft een uniek inzicht in de milieuveranderingen waarmee de toenmalige jagers-verzamelaars in dit gebied te maken hebben gehad. In slechts enkele generaties tijd veranderde een open maar aangesloten bosgebied in een toendra. Uitgestrekte vlakten met grote hoeveelheden dode dennen vormden voor hen die hun levenswijze ingrijpend wisten aan te passen een tastbare herinnering aan deze ingrijpende verandering. Pas duizend jaar later, bij het begin van de huidige warme tijd, kwamen berk en den pas weer terug.

Journalist Daan Bleuel schreef er een uitgebreid artikel over voor de Leusder Krant.

Lezing dr. Jos Bazelmans over het oerbos
tijdens de Steentijddag 2022 | met dank aan de RCE en de RMO.

Wildcam film over de fauna op het landgoed

Jeroen van Erp maakte in 2020 met behulp van zijn webcam deze unieke beelden van de fauna op het landgoed. Van het verzamelde beeldmateriaal is een compilatie gemaakt die via onderstaande button te bekijken is. 

Naar de wildcam film

Natuurontwikkeling op 't Waschwater

’t Waschwater is een voormalig landbouwgebied, zichtbaar vanaf de Waterlooweg. Een plek waar dankzij de rust vaak reeën in het grasland lopen. In de afgelopen jaren is het gebied al bloemrijker en insectenrijker geworden door de aanleg van twee akkertjes en het niet meer bemesten van het grasland. In september is gestart met werkzaamheden om de natuurkwaliteit op ’t Waschwater verder te vergroten. 

Meer lezen

Treeker vrijwilligers waardevol voor het landgoed

De Treeker vrijwilligers zijn enthousiaste, gedreven natuurliefhebbers die graag actief zijn in het landschap. Er zijn twee buitengroepen en een evenementengroep die met grote inzet meehelpen op het landgoed.
De evenementengroep organiseert afwisselende activiteiten op het landgoed. De buitengroepen werken een dag per week (afwisselend op een woensdag of een donderdag) aan  onderhoudsklussen in het landschap. Deze klussen buiten zijn heel gevarieerd: van poelen vrijstellen tot toekomstbomen onderhouden van het verwijderen van opslag in het bos en in de natuurterreinen tot het knotten van wilgen. Het landgoed zorgt voor gereedschap, werkhandschoenen en een lunch in het veld.

De groepen bestaan uit mensen uit de omgeving die het landgoed een warm hart toedragen en uit familieleden. Samen steken ze de handen uit de mouwen en dragen ze hun steentje bij aan het onderhoud van het landschap en aan het bieden van voorlichting over het landgoed. Momenteel kunt u zich niet als vrijwilliger aanmelden omdat de groepen volledig zijn bezet. 

Themawandelingen met GPS route | kom wandelen en leer het landgoed kennen

Op diverse Themawandelingen die verspreid over het landgoed starten kunnen bezoekers  'wandelenderwijs' en op eigen gelegenheid kennismaken met allerlei facetten van het landgoed. Op de site is over iedere themawandeling extra achtergrondinformatie te vinden, zoals een audiotour van 'huisecoloog' Wim Knol, een GPS route, een foto-album, filmbeelden en de wandelroute met uitgebreide wandelinfo in pdf.
De eerste twee themawandelingen zijn geopend: De Historische Buitenplaats en Oud Cultuurlandschap. U vindt ze op de parkeerplaats aan het begin van de Treekerweg in Leusden en op de parkeerplaats bij de Buitenplaats aan de Treekerweg in Leusden. Deze twee wandelingen zijn ontwikkeld met financiële steun van de ANWB.

Naar themawandelingen

Paardrijden | koop een ruiterkaart

Landgoed Den Treek-Henschoten heeft circa 62 km. aan mooi aangelegde en goed onderhouden ruiterpaden, die zich ook prima lenen voor aanspanningen. De topografische ruiterroutekaart van Den Treek-Henschoten is HIER te bekijken en te downloaden.
Om van deze ruiterpaden gebruik te maken, dient u te beschikken over een ruiterkaart. Deze ruiterkaart is online te koop voor een dag, een week, een maand, zes maanden of een jaar en geeft u gelegenheid om tussen zonsopgang en zonsondergang op de daartoe aangelegde paden te rijden. De kosten bedragen per paard: Jaarkaart (van 01-01 t/m 31-12): € 100,00 | Zes maanden kaart: € 70,00 | Maandkaart: € 30,00 | Weekkaart: € 20,00 | Dagkaart: € 10,00
Dagkaarten zijn ook verkrijgbaar bij Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23 in Woudenberg.

Naar ruiterkaartenwebshop
mountainbiken den treek

Regels | voor ieders veiligheid

Om u en ook anderen optimaal te laten genieten tijdens een bezoek aan het landgoed, verzoeken wij u om de bezoekersregels op het landgoed in acht te nemen. Steeds meer mensen komen het landgoed bezoeken en dat is een goed teken. Maar daarom is het noodzakelijk om rekening met elkaar te houden, voor ieders veiligheid en zodat ieder op zijn manier kan genieten van de rust en de natuur: fietsers zijn welkom op de fietspaden, ruiters zijn welkom op de ruiterpaden, mountainbikers zijn welkom op de Treeker MTB route en op de opengestelde wandelpaden zijn wandelaars welkom.

Het landgoed is uitsluitend te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden dienen te zijn aangelijnd. Negeert u de regels, dan riskeert u een boete. De toezichthouders van het landgoed voeren regelmatig controles uit. Ter voorkoming van bosbranden zijn roken en open vuur op het landgoed niet toegestaan. Het landgoed investeert in de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze nieuwe, jonge natuur is kwetsbaar en verdraagt geen recreatie. Daarom is het noodzakelijk dat er gewandeld wordt op wandelpaden.

Meer lezen

Eigen identiteit van het landgoed

Den Treek-Henschoten is een eeuwenoud familielandgoed met een eigen karakter. Het bestuur van het landgoed heeft een duurzame toekomstvisie ontwikkeld, die recht doet aan dat karakter. Het is een visie van verbinden en versterken. De familie, de vennootschap en de samenleving zetten zich gezamenlijk in voor het behoud en voor het duurzaam voortbestaan van dit bijzondere stuk natuur in het hart van Nederland. Bij zo'n visie hoort een uitstraling die recht doet aan deze samenwerking en aan de identiteit van het landgoed. Als maatschappelijk betrokken partij wil het landgoed op een persoonlijke en toegankelijke wijze de band tussen samenleving en landgoed versterken. Een partij die, gebaseerd op de eigen waarden en tradities, de zo belangrijke recreatie in de regio faciliteert voor meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Meer weten over de koers van landgoed Den Treek-Henschoten? Lees dan het interview met voormalig bestuurder Fleur de Beaufort.

Naar interview met Fleur de Beaufort

Grootschalig onderhoud in de bossen van oktober tot en met maart

Wanneer u het landgoed bezoekt, zal het u van oktober tot maart niet ontgaan dat sommige wandel- en ruiterpaden hier en daar wat moeilijker begaanbaar zijn. Dit is van tijdelijke aard. Op bepaalde plaatsen in de bossen op het landgoed wordt momenteel gewerkt aan de toekomst. Het dunnen van bos levert een bijdrage aan de bosontwikkeling en geeft ruimte aan natuurlijke ontwikkelingen in het bos. Ook worden open plekken gemaakt om natuurlijke bosverjonging mogelijk te maken. Meer weten over toekomstbomen, bosbouw en over het geïntegreerd bosbeheer op het landgoed? Lees dan het interview met beheerder Martin Nolsen via onderstaande gele button. 

Wilt u meer weten over het blessen van bomen? Lees dan dit artikel uit het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Naar interview met Martin Nolsen

Landgoedkaart

Voor een mooie fietstocht of een wandeling is het goed toeven op Den Treek-Henschoten. Er zijn verharde fietspaden aangelegd door het gehele gebied. De wandelroutes, fietspaden en de parkeerplaatsen staan aangegeven op de landgoedkaart. Voor ieders veiligheid wandelen wandelaars op wandelpaden en fietsen fietsers op fietspaden. Het is niet toegestaan om op ruiterpaden te wandelen of te fietsen of te mountainbiken. Wilt u bij een bezoek aan het landgoed uw auto parkeren op één van de daarvoor bestemde parkeerplaatsen? Deze parkeerplaatsen zijn verspreid over het hele landgoed en eveneens te vinden op de landgoedkaart.

Naar Treeker landgoedkaart

Trouwen op het landgoed

Stelt u zich eens voor dat u het ja-woord kunt geven tussen eeuwenoude eiken in het bos of op de bloeiende heide nabij het Treeker Punt. Landgoed Den Treek-Henschoten biedt partycentrum De Mof exclusief de gelegenheid om de huwelijksvoltrekking in het bos of op de heide van het landgoed te organiseren. De mogelijkheden zijn onbegrensd: van een feestelijk champagnetoren in het bos tot vervoer per paardentram en van luxe bruidstaart tot een bezoek van de schaapskudde met ruim 300 schapen en het aanvliegen van de trouwringen door een roofvogel. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met De Mof via onderstaande button.

Meer lezen

Nieuwsbrief LandgoedFlitsen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen en evenementen op landgoed Den Treek-Henschoten? Meld u dan aan voor de Treeker nieuwsbrief 'LandgoedFlitsen'. De nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.

Aanmelden

Actualiteiten op Facebook

Creatie  |  Eye & Image