Welkom op de Treeker ruiterpaden | Ruiterkaart of jaarpenning verplicht

Op het Landgoed is zo'n 62 km. aan goed onderhouden ruiterpaden aanwezig. De knooppunten op deze ruiterpaden zijn voorzien van nummers die terug te vinden zijn op de topografische ruiterroutekaart. Deze kaart is te downloaden via onderstaande button.

Om van deze ruiterpaden gebruik te maken, dient u in het bezit te zijn van een ruiterjaarpenning of ruiterkaart. Een ruiterkaart kunt u kopen voor een dag, week, maand of voor zes maanden. De ruiterpenning en ruiterkaart geven u gelegenheid om tussen zonsopgang en zonsondergang op de daartoe aangelegde ruiterpaden op het landgoed  te rijden of te mennen. Een ruiterjaarpenning en een ruiterkaart worden per paard afgegeven, dus ook bijrijders kunnen hiervan gebruik maken.

Met een ruiterkaart of ruiterjaarpenning helpt u mee aan het onderhoud van de ruiterpaden en van de natuur langs deze paden. 

Een ruiterkaart of -penning bestellen in de webshop

Ruiterkaarten voor een een dag, een week, een maand of zes maanden en een ruiterpenning voor een kalenderjaar zijn online te bestellen in de webshop op deze pagina. Wanneer u een ruiterkaart voor een dag koopt, doe dit dan op de dag dat u de ruiterkaart gaat gebruiken. Een ruiterkaart voor een week, een maand en voor zes maanden gaat in op de dag dat u de kaart bestelt. De datum op de factuur die u per mail ontvangt, is meteen de datum waarop of vanaf wanneer de ruiterkaart geldig is. Zorg er voor dat u deze factuur kunt tonen, wanneer de toezichthouder daarnaar vraagt. Heeft u een ruiterpenning voor een kalenderjaar besteld? Dan krijgt u deze penning zo spoedig mogelijk toegestuurd op het door u opgegeven postadres. Plaats deze penning duidelijk zichtbaar aan het hoofdstel of het zadel van uw paard. Dat vereenvoudigt het toezicht door de toezichthouders van het Landgoed. Tevens dient u zich te kunnen legitimeren als de toezichthouder daarnaar vraagt. 

Naar de webshop
Ruiterkaarten voor een dag, week, maand of zes maanden

Na het bestellen van uw ruiterpenning of ruiterkaart(en) voor een dag, een week, een maand of voor zes maanden, ontvangt u via de e-mail een bestelbevestiging met digitale factuur. Deze factuur is meteen uw ruiterkaart en betaalbewijs. De ruiterkaarten zijn geldig vanaf de dag van uw bestelling. Een dagkaart is alleen geldig op de dag van uw bestelling!

Neem de uitgeprinte factuur samen met uw (geldige) legitimatiebewijs mee tijdens het paardrijden of mennen. De toezichthouders van het landgoed kunnen u hiernaar vragen. Dagkaarten zijn tevens te koop bij Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23 in Woudenberg. Kijk voor de openingstijden op www.pannenkoekenhuisbergzicht.nl. 

Ruiterpenningen voor een kalenderjaar

Ruiterpenningen voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) zijn eveneens online te bestellen. Na ontvangst van uw bestelling en betaling zal binnen enkele werkdagen een ruiterpenning worden toegestuurd naar het opgegeven postadres. Deze ruiterpenning dient op een goed zichtbare plaats aan uw paard bevestigd te zijn wanneer u het landgoed bezoekt. Dit herkenningsteken dient als bewijs van betaling voor de toezichthouders. Tijdens controle door de toezichthouder van het landgoed kan gevraagd worden naar uw (geldige) legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs dient u te allen tijde te kunnen tonen. Indien geen geldige bestelbevestiging of ruiterpenning in combinatie met een (geldig) legitimatiebewijs kan worden getoond, kan door de toezichthouder een boete worden opgelegd.
Foto boven | Rob Gerritsen

Download de ruiterbrochure
Te paard op het landgoed | Gedragsregels

Wilt u in het belang van medebezoekers, de flora en fauna op het landgoed de volgende gedragsregels in acht nemen tijdens uw bezoek:

* Alleen met een geldige Treeker ruiterkaart of jaarpenning bent u welkom op de Treeker ruiterpaden. Daarbuiten wordt niet gereden. Zie artikel 461 van het Wetboek Strafrecht. Indien u niet in het bezit bent van een geldige Treeker ruiterkaart of jaarpenning of indien u zich met uw paard of aanspanning buiten de ruiterpaden bevindt, riskeert u een boete van € 104,00. 
* Houd rekening met andere bezoekers en pas hiervoor uw tempo aan waar dat noodzakelijk is.
* Op kruisingen met ruiterpaden hebben ruiters en koetsiers ALTIJD voorrang!
* U gebruikt de ruiterpaden op eigen risico. Gebruik van deze ruiterpaden betekent risico-aanvaarding. Het landgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van persoonlijke ongevallen of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

* Het landgoed is uitsluitend toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
* Ruiters en koetsiers die zich zonder ruiterkaart of jaarpenning op de ruiterpaden of buiten de ruiterpaden bevinden, zijn in overtreding en riskeren een boete.
* Geef technische gebreken direct door aan de beheerder via het contactformulier op deze site.
* Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
* Laat geen afval achter tijdens uw bezoek.
* Van de ruiter of koetsier wordt verwacht dat hij/zij zich op het landgoed als gast gedraagt en zorgvuldig omgaat met de aanwezige vegetatie en geen dieren verontrust. Het aanrichten van schade aan de flora en het verontrusten van de fauna zijn strafbare overtredingen.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Foto boven | Rob Gerritsen

Parkeren wanneer u met de auto naar het landgoed komt

Wanneer u met de fiets en de auto naar het landgoed komt, kunt u op twee parkeerplaatsen terecht. Deze parkeerplaatsen bieden directe aansluiting op de ruiterpaden. De ene parkeerplaats ligt aan de rand van het Treeker Punt langs de Doornseweg van Amersfoort naar Maarn aan de overzijde van Pannenkoekenhuis Bergzicht. De andere parkeerplaats ligt langs de Dodeweg in Leusden.

Beide parkeerplaatsen zijn te vinden op de topografische ruiterroutekaart die via onderstaande button te downloaden is. Parkeren op het landgoed is gratis. 

Waarom betalen om gebruik te maken van de ruiterpaden

Het landgoed is opengesteld voor wandelaars, die kosteloos gebruik kunnen maken van de aanwezige wegen en paden. Hiervoor ontvangt het landgoed jaarlijks een subsidie van de overheid. Deze subsidie is niet beschikbaar voor  ruiters en mountainbikers. Ruiterpaden en mountainbikepaden behoeven bovendien grotere investeringen en professioneel onderhoud om ze in de topconditie te houden waarin ze verkeren. Het landgoed heeft flink geïnvesteerd in de aanleg van zowel de ruiterpaden als de  mountainbikeroutes. Daarom vraagt het landgoed van deze bezoekers een bijdrage om van deze paden gebruik te kunnen maken, zodat deze investeringen en het onderhoud ook in de toekomst kunnen worden opgebracht. 
Wanneer u bij controle door de toezichthouder niet in het bezit bent van een geldig betaalbewijs of wanneer u zich met de fiets of te paard buiten de route bevindt, riskeert u een boete van € 104,00.

Treeker ruiterpenning voor een JAAR | geldig van 01-01 t/m 31-12-24 

€ 100,-
Treeker ruiterkaart voor ZES MAANDEN | geldig vanaf de dag van aankoop!

€ 70,-
Treeker ruiterkaart voor een MAAND | geldig vanaf de dag van aankoop!

€ 30,-
Treeker ruiterkaart voor een WEEK | geldig vanaf de dag van aankoop!

€ 20,-
Treeker ruiterkaart voor een DAG | alleen geldig op de dag van aankoop!

€ 10,-

Veelgestelde vragen

Ik heb een ruiterkaart of jaarpenning besteld maar heb geen digitale bestelbevestiging ontvangen op mijn e-mailadres. Hoe kan dat?

Wanneer u een ruiterkaart of jaarpenning in onze webshop heeft besteld, ontvangt u automatisch een bestelbevestiging op het door u aangegeven e-mailadres. Bij deze bestelbevestiging is meteen een pdf met uw factuur ingesloten. Ontvangt u deze bevestiging niet meteen? Check dan het door u opgegeven mailadres, uw spam of ongewenste e-mail. Nog steeds niets gevonden? Stuur dan een e-mail naar bestellingen@dentreekhenschoten.nl. Dan ontvangt u alsnog een digitale factuur, waarmee u meteen kunt gaan paardrijden.

Dient mijn jaarpenning zichtbaar te zijn?

Bij voorkeur wel en dan aan het hoofdstel van het paard of aan het zadel, want dat vereenvoudigt het toezicht door onze toezichthouders. Verplichten kan het Landgoed u hiertoe niet. U kunt er dus ook voor kiezen om de penning  mee te nemen in de portemonnai of een telefoonhoesje, als u deze maar kunt tonen. Heeft u de penning nog niet per post ontvangen of heeft u de penning verloren?  Dan volstaat het tonen van de factuur van uw bestelling.

Kan ik mijn penning uitlenen aan een ander?

Dat is alleen mogelijk wanneer de ander uw bijrijder is. Een jaarpenning of ruiterkaart wordt uitgegeven op de persoon in combinatie met het paard.  Onze toezichthouders kunnen dit nagaan bij een eventuele controle.

Kan ik een ruiterkaart of jaarpenning cadeau doen aan een ander?

Ja, dat is mogelijk indien u het jaarvignet bestelt op naam van degene aan wie u het cadeau wilt geven. Vul dan in het bestelproces uw eigen e-mailadres in voor ontvangst van de bestelbevestiging en ook uw eigen huisadres, beginnend met de toevoeging: p/a (per adres). Dan wordt de jaarpenning op naam van de ontvanger naar uw huisadres gestuurd zodat u het cadeau kunt doen.

Waarom moet ik mijzelf bij een controle door de toezichthouder kunnen legitimeren?

De toezichthouders op het Landgoed zijn BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). Zij zijn gerechtigd om u naar uw legitimatie te vragen, om uw legitimatie in te zien en om een boete uit te schrijven ingeval van onrechtmatig handelen. Overal in Nederland dient u zich in openbare ruimten te kunnen legitimeren, dus ook op het Landgoed. De toezichthouder gebruikt uw legitimatie om te controleren of u de rechtmatige eigenaar van de jaarpenning of de ruiterkaart bent.