Let op | mul zand door de droogte!

De twee Treeker MTB routes zijn recent aangelegd. Door de aanhoudende droogte zijn delen van deze routes op dit moment extra mul. Ook de bovenlaag in de oorspronkelijke stuifzandgebieden, waar de route deels doorheen gaat, dragen hieraan bij. Wanneer er vaker gefietst wordt op de routes en het weer een handje meehelpt, zal de overlast van te mul zand op termijn verdwijnen. Ook het landgoed neemt maatregelen door leem aan te brengen op de moeilijker begaanbare delen van de route.

Welkom op de Treeker MTB Route | MTB Vignet verplicht

Voor het mountainbiken op Den Treek-Henschoten is een Treeker MTB Vignet verplicht. Met dit vignet helpt u mee aan het onderhoud van de mountainbikeroute en van de natuur waar u doorheen fietst.
 
Een vignet is alleen online verkrijgbaar in de shop verder op deze pagina. Er zijn twee soorten vignetten te koop: voor een jaar (geldig t/m 31-03-2021) ad € 25,00 of voor een dag ad € 5,00 (let op: alleen geldig op de dag van aankoop).  
 
Wanneer u een vignet voor een dag koopt, doe dit dan op de dag dat u het vignet ook gaat gebruiken. De datum op de factuur die u ontvangt is meteen de datum waarop het vignet geldig is. Zorg er voor dat u deze factuur kunt tonen, wanneer de toezichthouder daarnaar vraagt. Heeft u een vignet voor een jaar besteld? Dan krijgt u dit vignet zo spoedig mogelijk toegestuurd op het door u opgegeven postadres. Plaats dit vignet duidelijk zichtbaar op uw fiets of helm. Dat vereenvoudigt het toezicht door de toezichthouders van het landgoed. Voor de periode dat u het jaarvignet nog niet heeft ontvangen, volstaat het meenemen van de factuur van uw aankoop tijdens uw bezoek. Tevens dient u zich te kunnen legitimeren.

Twee routes | over Den Treek en over Henschoten

Het Treeker mountainbikeroutenetwerk bestaat uit twee verschillende routes die aan elkaar gekoppeld zijn. De noordelijke route over Den Treek heeft blauwe routepijlen en is ongeveer 22 km lang. De zuidelijke route over Henschoten is aangegeven met rode routepijlen en beslaat ruim 15 km aan uitdagende paden.

Op knooppunten waar u andere recreanten kunt kruisen, staan waarschuwingsborden. Matig hier uw snelheid voor ieders veiligheid. Langs de gehele route zijn nummers te vinden op de paaltjes om in geval van eventuele calamiteiten geen tijd te verliezen met een zoektocht door de hulpdiensten.
 
Een vignet geeft gelegenheid om tussen zonsopgang en zonsondergang op de mountainbikepaden te fietsen. De twee MTB-routes zijn nu nog als topografische kaarten te openen. Wanneer de laatste stukjes van de noordelijke route ook klaar zijn, zullen beide routes in gpx worden aangeboden. 

Open de Treeker MTB-routekaart

Mul zand en de maatregelen

De mountainbikeroutes op het landgoed zijn in de afgelopen winter gebouwd. Eind maart zijn de laatste werkzaamheden met de minikraan uitgevoerd. Na de aanleg duurt het even voordat zich een stabiele bovenlaag heeft gevormd die bestand is tegen de impact van het gebruik door mountainbikers. De hoeveelheid leem in de grond is hierbij van groot belang. Direct na de aanleg van de Treeker routes is een lange droogteperiode begonnen, waardoor er veel mulle trajecten zijn ontstaan. Met name in de voormalige stuifzandgebieden waar oorspronkelijk weinig leem in deze grond aanwezig is, is de route op dit moment minder goed begaanbaar. 

Een bepaalde mate van mul zand op de parcoursen hoort bij de fun van het mountainbiken. Op bepaalde trajecten (vooral in de stuifzandgebieden) die in droge perioden niet goed begaanbaar zijn, zullen op termijn stabilisatiemaatregelen getroffen worden. Dit geldt ook voor de trajecten met hoogteverschil, waar geklommen en afgedaald wordt. Hier wordt een dunne laag leem door het zand gemengd. Deze maatregel heeft zich in de praktijk op andere stuifzandlocaties bewezen. Deze ingrepen vergen tijd en zijn afhankelijk van weersomstandigheden. Als het weer het toelaat, wordt er binnenkort gestart met de meest kwetsbare trajecten. Hopelijk mag het landgoed rekenen op uw begrip voor deze tijdelijke situatie. 

Gedragsregels

Wilt u in het belang van medebezoekers, de flora en fauna op het landgoed de volgende gedragsregels in acht nemen tijdens uw bezoek:

* Alleen met een geldig Treeker MTB Vignet bent u welkom op de Treeker mountainbikeroutes. Daarbuiten wordt niet gefietst. Zie artikel 461 van het Wetboek Strafrecht. Indien u niet in het bezit bent van een geldig Treeker MTB Vignet of indien u zich op de fiets buiten de routes en fietspaden bevindt, riskeert u een boete van € 104,00. 
* Houd rekening met andere bezoekers en pas hiervoor uw tempo aan waar dat noodzakelijk is.
* Op kruisingen met ruiterpaden hebben ruiters en koetsiers ALTIJD voorrang!
* U gebruikt de mountainbikeroute op eigen risico. Gebruik van deze route betekent risico-aanvaarding. Het landgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van persoonlijke ongevallen of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

* Het landgoed is uitsluitend toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
* Mountainbikers die zich zonder vignet op de mountainbikeroute of buiten de mountainbikeroute bevinden, zijn in overtreding en riskeren een boete.
* Het dragen van een helm is verplicht.
* Geef technische gebreken direct door aan de beheerder via het contactformulier op deze site.
* Fiets alleen in de aangegeven richting.
Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
* Laat geen afval achter tijdens uw bezoek.
* Van de mountainbiker wordt verwacht dat hij/zij zich op het landgoed als gast gedraagt, beleefd communiceert met andere bezoekers en zorgvuldig omgaat met de aanwezige vegetatie en geen dieren verontrust. Het aanrichten van schade aan de flora en het verontrusten van de fauna zijn strafbare overtredingen.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Parkeren wanneer u met de auto naar het landgoed komt

Wanneer u met de fiets en de auto naar het landgoed komt, kunt u op twee parkeerplaatsen terecht. Deze parkeerplaatsen bieden directe aansluiting op de Treeker MTB-route. De ene parkeerplaats ligt aan de rand van het Treeker Punt langs de Doornseweg van Amersfoort naar Maarn aan de overzijde van Pannenkoekenhuis Bergzicht. De andere parkeerplaats ligt langs de Dodeweg in Leusden.

Beide parkeerplaatsen zijn te vinden op de landgoedbelevingskaart die via onderstaande button te downloaden is. Parkeren op het landgoed is gratis. 

Waarom betalen om gebruik te maken van de MTB-route

Het landgoed is opengesteld voor wandelaars, die kosteloos gebruik kunnen maken van de aanwezige wegen en paden. Hiervoor ontvangt het landgoed jaarlijks een subsidie van de overheid. Deze subsidie is niet beschikbaar voor mountainbikers en ruiters. Ruiterpaden en mountainbikepaden behoeven bovendien grotere investeringen en professioneel onderhoud om ze in de topconditie te houden waarin ze verkeren. Het landgoed heeft flink geïnvesteerd in de aanleg van zowel de ruiterroute als de  mountainbikeroutes. Daarom vraagt het landgoed van deze bezoekers een bijdrage om van deze paden gebruik te kunnen maken, zodat deze investeringen en het onderhoud ook in de toekomst kunnen worden opgebracht. 
Wanneer u bij controle door de toezichthouder niet in het bezit bent van een geldig Treeker MTB Vignet of wanneer u zich met de fiets of te paard buiten de route bevindt, riskeert u een boete van € 104,00.

Treeker MTB Vignet voor een JAAR | geldig tot 04-21 ad € 25,00

Treeker MTB Vignet voor een DAG ad € 5,00 | alleen geldig op de dag van aankoop!