Contact

Het landgoed is opengesteld voor wandelaars, fietsers en ruiters op de daarvoor bestemde wegen en paden tussen zonsopgang en zonsondergang. Zo geeft u de natuur haar zo noodzakelijke rust.

Voor het melden van calamiteiten kunt u contact opnemen met 112. Vragen, meldingen of waarnemingen kunt u doorgeven aan het landgoed via dit contactformulier.

Postadres: Postbus 13, 3913 EA  Woudenberg
E-mail: schoutenhuis@dentreekhenschoten.nl 

Uw vraag of melding
Nieuwsbrief LandgoedFlitsen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen en evenementen op landgoed Den Treek-Henschoten? Meld u dan aan voor de Treeker nieuwsbrief 'LandgoedFlitsen'. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar.

Aanmelden

Evenement aanvragen

Jaarlijks worden allerlei sportevenementen in bos en natuurterreinen georganiseerd. Zowel recreanten als sporters genieten tijdens het beoefenen van hun sport op deze manier van een mooie omgeving. De beheerder van het landgoed  staat veelal positief tegenover zulke sportieve evenementen, maar natuurgebieden zijn kwetsbaar en er moet rekening gehouden worden met andere bezoekers en de natuurwetgeving. Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement op het landgoed geldt de aanvraagprocedure van Support for Nature. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen: een stappenplan en een aanvraagformulier. Meer info: via onderstaande gele button. 

Naar Support for Nature

Like ons op Facebook

Het landgoed heeft een eigen Facebookpagina waar allerlei nieuwtjes en aankondigingen worden gepost. 

Naar Facebook

Uw Privacy

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u een inhoudelijke relatie met het landgoed onderhoudt en als u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
 
Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van uw betaling
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze afspraken uit te kunnen voeren
-  Het bijhouden van diverse relatiebestanden
-  U de nieuwsbrief van het landgoed toe te kunnen sturen indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
- Het toezicht te kunnen uitoefenen op het bezit van een ruiterkaart/penning of MTB vignet. 
 
Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel een wettelijke bewaarplicht geldt.

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben geen relaties met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Onze Disclaimer

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schoutenhuis@dentreekhenschoten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schoutenhuis@dentreekhenschoten.nl.