10. Buitenplaats De Hoogt

De buitenplaats is gebouwd in 1908 door J.F. de Beaufort (1876-1959), naar een ontwerp van de architect J.W. Hanrath. Aanvankelijk bestond het huis alleen uit het middendeel. In 1925 werden door dezelfde architect de twee zijvleugels toegevoegd. In 1951 verdeelde J.F. de Beaufort het huis in 5 appartementen voor zichzelf en 2 van zijn zusters en 2 van zijn broers. Daarna was het onder andere in gebruik als internaat.
In 2003 is de buitenplaats gerestaureerd en weer geschikt gemaakt voor particuliere bewoning.

Terug