12. Koepel van Stoop

De bankier J.B. Stoop (1781-1856), destijds eigenaar van deze gronden, bouwde omstreeks 1840 deze theekoepel voor zijn echtgenote om van het uitzicht over de toen nog onbeboste heidevelden te kunnen genieten. De koepel is ontworpen door J.D. Zocher jr., die ook de Koopmansbeurs in Amsterdam ontwierp (in gebruik van 1845 tot 1903). Dit gebouw verving de Beurs van Hendrick de Keyser (in gebruik van 1611 tot 1835). Een tijd lang werd aangenomen dat de zes zuilen van deze koepel van de beurs van Hendrick de Keyser afkomstig zouden zijn.
Recent historisch bouwkundig onderzoek heeft aangetoond dat dit waarschijnlijk niet zo is.

Terug