13. Pyramide van Austerlitz

Deze piramide, oorspronkelijk van heideplaggen met een houten obelisk, werd in 1804 in 27 dagen gebouwd door de Franse en Nederlandse
troepen onder bevel van de generaal Marmont. De troepen waren op de toenmalige heide gelegerd om zich gereed maakten voor een nooit uitgevoerde invasie door Napoleon in Engeland. Aanvankelijk heette de piramide de “Marmontberg” maar na de overwinning van Napoleon bij Austerlitz (in Tsjechië) in 1805 besloot zijn broer Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot de huidige naam. Vanaf 2003 is de Pyramide van Austerlitz gerestaureerd en is besloten om haar een levend monument te noemen. De provincie Utrecht en Den Treek-Henschoten maakten deze restauratie mogelijk. Sindsdien stelt het landgoed de Pyramide beschikbaar en wordt de exploitatie van de Pyramide uitgevoerd door de Stichting Pyramide van Austerlitz.

Terug