14. Heideherstelproject

Vanaf 1860 is men geleidelijk aan begonnen dit deel van de Utrechtse Heuvelrug, dat vrijwel geheel uit heide bestond te bebossen. Alleen de
Leusderheide bleef als militair oefengebied uit heide bestaan. Aan het begin van deze eeuw waren er op het landgoed Den Treek slechts enkele geïsoleerde heidegebieden over. Om de daar levende soorten voor uitsterven te behoeden werd in 2004 ruim 30 hectare bos gekapt om deze gebieden weer met elkaar in verbinding te brengen. Ondanks meer dan een eeuw bebossing ontwikkelde de heide zich op deze gebieden weer spontaan. In 2005 werd dit heidegebied door het ecoduct “Treeker Wissel” met de Leusderheide verbonden.

Terug