2. De Italiaanse boerderij

Dit koetshuis werd in de jaren 1890-1892 gebouwd door de toenmalige eigenaar, A.J. de Beaufort. Dit koetshuis omvatte ook een dienstwoning en een poort-gebouw en werd in laat neoclassicistische bouwstijl ontworpen.
In de halfronde doorgang is een ijzeren toegangshek aangebracht. Op de sluitsteen staat het jaartal 1892 vermeld. In 1920 werd het koetsgedeelte veranderd in een veestal. In 1966 zijn de gevels veranderd ten behoeve van de woonfunctie. Het complex werd in 1990
gerestaureerd.

Terug