3. Huize Den Treek

Het landhuis werd in 1807 gebouwd door W.H. de Beaufort (1775-1829), stichter van het huidige landgoed Den Treek-Henschoten. De beide zijvleugels aan weerszijden van het middengedeelte worden in 1810-1812 in empirestijl aangebouwd. In 1903 werd het uitgebreid met de toren en in 1949 werd de vleugel aan de zuidzijde van een verdieping voorzien.

De tuin werd rond 1820 omgevormd tot landschapspark, mogelijk naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. en later van S.A. van Lunteren. Het huis werd na het overlijden van W.H. de Beaufort bewoond door zijn zoon A.J. de Beaufort, zijn kleinzoon W.H. de Beaufort (minister van Buitenlandse zaken) en zijn achterkleinzoon J.A.A.H. de Beaufort. Diens weduwe woonde er tot 1973 in de zuidvleugel. Toen het landgoed Den Treek in 1919 een familievennootschap werd, zijn het huis en de omringende tuin buiten dit landgoed gebleven. In 1949 werd het huis verbouwd tot hotel en restaurant met een terras aan de vijver. In 1998 werd de buitenplaats met de daaromheen liggende grond verkocht en wordt nu gebruikt voor particuliere bewoning.

Terug