4. De Treeker Eik

Achter het landhuis staat de Treeker Eik, voor zover bekend de oudste boom van het landgoed. Uit onderzoek van een andere boom in de
rij waarin deze boom stond, blijkt dat deze in 1753 geplant is. In 1813 werd de omvang door de toenmalige eigenaar W.H.de Beaufort voor het eerst gemeten. Deze meting werd aanvankelijk jaarlijks herhaald en tegenwoordig één maal per vijf jaar tijdens een bijeenkomst van de ruim 540 familieleden-aandeelhouders van de familie-NV Den Treek-Henschoten, allen nakomelingen van de stichter van het landgoed W.H. de Beaufort (1775-1829). Uit de laatste metingen blijkt de boom nog steeds in omvang toe te nemen.

Terug