5. De Schaapskooi

Deze Schaapskooi is een van de laatste voorbeelden van de schaapskooien zoals die op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de
Gelderse Vallei lagen. Het doel was om de mest van de schapen te concentreren en te gebruiken voor het bemesten van arme gronden
op de overgang van de heide en het weide-gebied (potstalcultuur). De Schaapskooi en het omliggende gebied werden in 1934 aangekocht door landgoed Den Treek-Henschoten, waardoor de twee landgoederen een eenheid konden vormen. De schaapskooi brandde in 1998 door onbekende oorzaak af. Na de restauratie is deze in gebruik als vakantiehuis voor aandeelhouders van den Treek-Henschoten. De Schaapskooi ligt binnen het natuurreservaat “Treekermeer” en is daarom niet voor publiek toegankelijk.

Terug