6. Treeker meertje

Dit meertje is aan het begin van de 20ste eeuw ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Het meertje wordt daarom
ook wel de “Veenplas” genoemd. Het kwel- en regenwater wordt door enkele stuwen vastgehouden. Daar het dreigde dicht te groeien is het in 2002 uitgebaggerd, het bos eromheen is gekapt en de grond afgeplagd. Ter bescherming van de hier voorkomende bijzondere planten als zonnedauw en de jeneverbes, is het gebied niet voor publiek toegankelijk.

Terug